Czy chciałbyś...

  • Sprostać postawionym zadaniom?
  • Zmotywować innych, żeby dali z siebie jak najwięcej?
  • Uzyskać akceptację otoczenia dla swoich pomysłów?
  • Osiągnąć swoje cele i poprawić relacje?

Poznaj korzyści udziału w programie Positive Power & Influence®
i sprawdź który wariant programu najlepiej odpowiada Twoim potrzebom

Positive Pover & Influence®? Czym jest Positive Power & Influence®?

Positive Power & Influence® (PPI) jest skutecznym i cenionym programem rozwoju osobistego prowadzonym na całym świecie. Kształtuje umiejętności potrzebne do efektywnego realizowania postawionych zadań oraz budowania silnych relacji z otoczeniem, bez konieczności realizacji jednego kosztem drugiego. Pomaga firmom we wprowadzaniu planów działania i osiąganiu założonych celów, jednocześnie zwiększając zaangażowanie pracowników. Program przybliża unikatowe techniki i daje dużo okazji, aby – w bezpiecznych warunkach – ćwiczyć wywieranie wpływu. Uczy, jak zachować odpowiednią równowagę pomiędzy osiąganiem celów a utrzymywaniem dobrych relacji.

Czytaj więcej

Dlaczego warto wybrać PPI?Dlaczego warto wybrać PPI?

Program ten rozwija umiejętności, które bezpośrednio przekładają się na skuteczność w osiąganiu celów, zarówno w pracy, jak i poza nią. Uczestnicy zapoznają się z działaniem modelu zachowań, dzięki któremu nauczą się wywierać wpływ na innych – przekształcając własny cel we wspólny, pozyskując wsparcie innych oraz motywując przez budowanie zaangażowania i szacunek.

Kto skorzysta z programu?Kto skorzysta z programu?

PPI został stworzony z myślą o osobach, którym zależy na zwiększeniu swojej efektywności i osiąganiu wytyczonych celów w sposób, który pozwala na zachowanie dobrych relacji z otoczeniem. Szczególnie z programu skorzystają menadżerowie wszystkich szczebli, zwłaszcza obecni i przyszli liderzy, którzy chcą posiąść umiejętności służące motywowaniu innych i realizowaniu ważnych dla siebie celów. Skorzystają również osoby, które pracują w firmach o strukturze macierzowej, gdzie władza związana ze stanowiskiem w jednym departamencie niekoniecznie przekłada się na inne jednostki w organizacji – co niekiedy znacząco utrudnia osiąganie celów.

Czy PPI działa?

Z programu PPI skorzystało już ponad ćwierć miliona menadżerów i przedstawicieli kadry zarządzającej pracujących w największych organizacjach na świecie. W niektórych firmach PPI jest niezbędnym elementem w dalszej karierze zawodowej, szczególnie na stanowisku kierowniczym.

Clarity Consulting s.c.

Wyłączną licencję na realizację programu Positive Power & Influence® w Polsce posiada Clarity Consulting s.c.

Clarity Consulting s.c. wspiera kadrę zarządzającą w skutecznym wywieraniu wpływu na swoje otoczenie oraz budowaniu trwałych relacji, liderom pomaga stać się bardziej efektywnymi, a firmom i organizacjom – zwiększyć zaangażowanie pracowników. Wszystkie działania mają na celu wsparcie naszych Klientów w osiąganiu lepszych wyników w biznesie.

Dowiedz się więcej o Clarity Consulting s.c.