Clarity Consulting s.c.

Misja

Clarity Consulting s.c. wspiera kadrę zarządzającą w skutecznym wywieraniu wpływu na swoje otoczenie ORAZ w budowaniu trwałych relacji. Liderom pomaga stać się bardziej efektywnymi, a firmom i organizacjom – zwiększyć zaangażowanie pracowników. Naszym celem jest wsparcie Klientów w osiąganiu lepszych wyników w biznesie, zarówno w Polsce, jak i na świecie.

O Clarity Consulting s.c.

Clarity Consulting s.c. świadczy specjalistyczne usługi doradcze oraz coachingowe i mentoringowe. Oferujemy kompleksowe rozwiązania biznesowe dla szerokiej gamy sektorów i branż w Polsce, Wielkiej Brytanii i w innych krajach europejskich, a także w Azji. Wspieramy efektywny rozwój firm działających lokalnie, jak i regionalnie. Posiadamy doświadczenie w następujących obszarach: ubezpieczenia, bankowość i finanse, sektor pozarządowy, IT, usługi prawne, marketing i komunikacja, farmacja, logistyka, przemysł chemiczny i technologiczny, a także szybko zbywalne dobra konsumenckie (FMCG).

Zespół Clarity Consulting s.c. wspiera całe organizacje oraz jednostki: liderów i menadżerów. Pomagamy firmom opracować strategię marki, jej wartości oraz pozycjonowanie, a także spójny plan komunikacji korporacyjnej, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej – do różnych grup odbiorców i interesariuszy. Doradzamy, jak wzmocnić przewagę konkurencyjną firmy poprzez odpowiednie działania społecznej odpowiedzialności biznesu. Pracujemy na poziomie zarządu, a także wewnątrz organizacji, aby określić cele i wartości firmy. Kształtujemy proces zmiany kultury korporacyjnej tak, by umożliwić dalszy rozwój biznesu.

Oferujemy kadrze zarządzającej i menadżerom wyższego szczebla zgłębienie zagadnień z podstaw psychologii oraz pomoc w doborze i opanowaniu odpowiednich metod coachingowych do stosowania w środowisku pracy. Celem takiego podejścia jest zwiększenie wkładu liderów w rozwój swoich podwładnych, a w konsekwencji rozwój firmy. Coaching przekłada się zarówno na rozwój osobisty (analiza skuteczności i zdolności adaptacyjnych), jak i na rozwój organizacji (kształtowanie nowych liderów, zarządzanie zmianą, aktywne przywództwo). Poza coachingiem zespołowym i indywidualnym, posiadamy w ofercie Systemowy Coaching Zespołowy. Metoda ta oparta jest na synergii pracy z zespołem, jego liderem oraz indywidualnie z każdym członkiem zespołu.

Clarity Consulting s.c. ma w swojej ofercie renomowane, światowe szkolenie budujące umiejętności skutecznego wywierania wpływu – program PPI.

W Polsce wyłączną licencję na realizację Programu Positive Power & Influence® posiada Clarity Consulting s.c.

DrukujDrukuj