Korzyści udziału w programie Positive Power & Influence®

Sukces zawodowy zależy od umiejętności wpływania na innych. To z kolei wymaga pracy nad rozwojem osobistym. Nauczenia się jak sprawić, żeby inni słuchali, popierali nasze pomysły, wdrażali je ORAZ w pełni identyfikowali się z naszymi celami i sposobem ich realizacji. Program Positive Power & Influence® (PPI) rozwija wszystkie potrzebne do tego umiejętności i pozwala osiągnąć imponujące efekty w bardzo krótkim czasie.

Rozwój osobisty i umiejętności wywierania wpływu

Podczas programu PPI uczestnicy:

 • stosują poznane metody w rzeczywistych sytuacjach, tak by zrealizować założone cele i utrzymać, bądź rozwijać relacje w pracy
 • wykorzystują model wywierania wpływu do analizowania sytuacji i znalezienia odpowiednich rozwiązań
 • stają się bardziej elastyczni i naturalni w wykorzystywaniu różnych stylów wywierania wpływu
 • intensywnie ćwiczą wpływanie na innych – podwładnych, zwierzchników, jak i osoby na tym samym poziomie w hierarchii firmy
 • oceniają, których stylów używają osoby będące z nimi w relacji; których nadużywają lub unikają oraz – co się z tym wiąże – jak skutecznie się z nimi komunikować i zyskać ich poparcie dla naszych celów
 • analizują sytuacje i dobierają właściwy styl
 • wykorzystują posiadane umiejętności wywierania wpływu i rozwijają najlepsze alternatywne rozwiązania

Nowe umiejętności

Po ukończeniu programu PPI, uczestnicy potrafią:

 • w sposób przemyślany i strategiczny wpływać na innych
 • mobilizować wszystkie potrzebne zasoby tak, by zrealizować założone cele
 • wywierać wpływ na innych bez wykorzystywania autorytetu przełożonego
 • prowadzić innych przez proces szybkich zmian i niepewności
 • być bardziej efektywnymi członkami/liderami zespołu
 • motywować pracowników „trudnych” lub nierealizujących wyznaczonych im zadań
 • poprawić relacje wewnątrz organizacji, jak również z dostawcami i klientami zewnętrznymi

Udział w programie Positive Power & Influence® jest często warunkiem uzyskania awansu dla menadżerów pracujących w wielu firmach z listy 500 magazynu Fortune. Teraz szkolenie dostępne jest również w Polsce.

Dowiedz się więcej o naszych programach i wybierz najlepszy wariant dla siebie

Albo zgłoś się już dzisiaj!

DrukujDrukuj