Model Sytuacyjnego Wywierania Wpływu

Podstawą programu Positive Power & Influence® jest model behawioralny – Model Sytuacyjnego Wywierania Wpływu. Ukazuje on relacje pomiędzy wywierającym wpływ a interesariuszem, na którego ten wpływ jest wywierany. Ilustruje także zachodzące między nimi działania i wykorzystywane techniki.

Model wyróżnia trzy style wywierania wpływu: „push”, „pull” i „move away”. Każdy z nich odpowiada dalej konkretnym sposobom wywierania wpływu (przekonywanie, domaganie się, budowanie mostów, przyciąganie). Te z kolei przekładają się na określone zachowania.

Zgodnie z opracowanym modelem nie powinniśmy wykorzystywać jednego stylu wywierania wpływu, tylko umiejętnie stosować styl najlepiej pasujący do danej sytuacji.

Model sytuacyjnego wywierania wpływu - PPI

Style wywierania wpływu:

„push” – wywierający wpływ okopuje się w swojej pozycji lub próbuje przekonać do swoich racji interesariuszy.
„pull” – wywierający wpływ wykorzystuje empatię lub inne zachowania zapewniające zaangażowanie, współpracę, przekonanie o wspólnych wartościach, tak by wzbudzić zainteresowanie i zbudować relację z głównymi interesariuszami.
„move away” – wywierający wpływ zaprzestaje prowadzenia działań w chwili, kiedy ma do czynienia z trudnym do pokonania impasem; przerywa komunikację, aby zmodyfikować swoją strategię; uwaga: zaprzestanie działań nie jest równoznaczne z unikaniem, ponieważ wywierający wpływ nadal czynnie próbuje osiągnąć swój cel.

DrukujDrukuj