Słownik terminów związanych z PPI

Program Positive Power & Influence® – program rozwoju umiejętności pomagających zarówno osobom funkcjonującym w firmie, jak i samym organizacjom, osiągnąć założone cele i poprawić wyniki biznesowe w sposób, który jednocześnie buduje i umacnia relacje z innymi

Model sytuacyjnego wywierania wpływu – podstawa programu PPI; model ukazuje trzy style wykorzystywane podczas wywierania wpływu na innych: „push”, „pull” i „move away”, każdy styl odpowiada konkretnym sposobom wywierania wpływu (przekonywanie, domaganie się, budowanie mostów, przyciąganie); te z kolei przekładają się na określone zachowania. Więcej szczegółów na temat Modelu Sytuacyjnego Wywierania Wpływu.

styl wywierania wpływu – Model Sytuacyjnego Wywierania Wpływu rozróżnia trzy kategorie stylu wykorzystywanego podczas wywierania wpływu na innych: „push”, „pull” i „move away”

sposoby wywierania wpływu – sposoby świadomie wykorzystywane do wywierania wpływu; według Modelu Sytuacyjnego Wywierania Wpływu dzielą się na: przekonywanie, domaganie się, budowanie mostów, przyciąganie

zachowania przy wywieraniu wpływu – zbiór zachowań osób, które chcą wpłynąć na innych; w Modelu Sytuacyjnego Wywierania Wpływu definiuje się czternaście rodzajów zachowań, które są powiązane lub bezpośrednio wypływają z rodzaju energii lub stylu wywierania wpływu

wywierający wpływ (influencer) – osoba albo grupa ludzi funkcjonująca w środowisku pracy mająca władzę, pozycję albo relację, która pozwala im na wywieranie wpływu na innych; termin ten może być również stosowany w odniesieniu do organizacji

interesariusz – osoba, grupa lub organizacja, na którą chcemy wywierać wpływ

styl „push” – styl polegający na tym, że wywierający wpływ okopuje się w swojej pozycji lub próbuje przekonać do swoich racji głównych interesariuszy

styl „pull” – styl polegający na tym, że wywierający wpływ wykorzystuje empatię lub inne zachowania zapewniające zaangażowanie, współpracę, przekonanie o wspólnych wartościach, tak by wzbudzić zainteresowanie i zbudować relację z głównymi interesariuszami

styl „move away” – styl polegający na tym, że wywierający wpływ zaprzestaje prowadzenia działań w chwili, kiedy ma do czynienia z trudnym do pokonania impasem; przerywa komunikację, aby zmodyfikować swoją strategię. Uwaga: zaprzestanie działań nie jest równoznaczne z unikaniem, ponieważ wywierający wpływ nadal czynnie próbuje osiągnąć swój cel

DrukujDrukuj