Struktura programu

Niezależnie od długości trwania programu Positive Power & Influence®, ogólna struktura pozostaje bez zmian:

  • SAMOOCENA: Przed rozpoczęciem programu uczestnicy zbierają od swoich współpracowników informacje o sobie tzw. metodą 360 stopni. Zebrane dane są następnie analizowane w połączeniu z nagraną podczas szkolenia symulacją i informacją zwrotną otrzymaną od pozostałych uczestników programu. Takie szerokie podejście służy jak najtrafniejszej ocenie którego stylu wywierania wpływu najczęściej używa uczestnik oraz zidentyfikowaniu obszaru do rozwoju.
  • STYL I ELASTYCZNOŚĆ: Uczestnicy uczą się podstaw stylów wywierania wpływu, których używają rzadko lub nieskutecznie. Dodatkowo, ćwiczą również te style, które mają już opanowane. Uczą się, w jaki sposób mogą je stosować z lepszym efektem. W tym module uczestnicy programu opanowują wszystkie style wywierania wpływu. Opracowują również własne, indywidualne cele szkoleniowe, do zrealizowania w dalszej części programu.
  • ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI WYWIERANIA WPŁYWU: Uczestnicy ćwiczą stosowanie różnych stylów wywierania wpływu w wybranych trudnych, ale adekwatnych dla siebie sytuacjach. Celem ćwiczeń jest opanowanie umiejętności prawidłowej oceny sytuacji, przygotowanie strategii wywierania wpływu przy wykorzystaniu nowo poznanych narzędzi, a następnie strategiczne zastosowanie najefektywniejszego stylu.
  • PLANOWANIE ZASTOSOWANIA NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI: Uczestnicy programu przygotowują się do wykorzystania nabytych umiejętności w rzeczywistych sytuacjach poprzez odpowiednią symulację i obszerną informację zwrotną uzyskiwaną od trenerów i innych uczestników programu.
DrukujDrukuj