Terapie

Psychika człowieka składa się z szeregu cech osobowych, właściwości intelektualnych, przekonań i nawyków, procesów emocjonalnych oraz doświadczenia życiowego. Zewnętrznym przejawem konstrukcji psychicznej jest zachowanie....
Depresja jest chorobą, która obecnie występuje bardzo często i cierpi na nią znaczny odsetek społeczeństwa. Depresja jest źródłem dużych cierpień dla pacjentów i znacznie...
Psychologia jest nauką o funkcjonowaniu człowieka w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej. Metody pracy psychologa opierają się na obserwacji i nawiązaniu bliskiej relacji z...
Na topie