Programy

Stworzyliśmy trzy programy do wyboru: Intensywny program 2-dniowy, standardowy 3-dniowy oraz specjalny, rozszerzony 5-dniowy program tzw. dyrektorski.

Podstawą naszego działania jest wiara, że opanowanie umiejętności miękkich, takich jak wywieranie wpływu na innych, jest możliwe tylko wtedy, kiedy uczestnicy mogą „zanurzyć się” w procesie. Dlatego – niezależnie od konkretnych celów szkoleniowych – podstawą wszystkich programów jest praktyka i doświadczenie.

Intensywny program 2-dniowy

Ten program został przygotowany z myślą o menadżerach, którzy mają ograniczone możliwości czasowe i organizacjach, których specyfika nie pozwala na dłuższą absencję kadry zarządzającej/kierowniczej. Intensywny program 2-dniowy wprowadza założenia metody Positive Power & Influence® i przygotowuje uczestników do następnego etapu rozwoju. Sprawia, że menadżerowie zaczynają analizować swoje doświadczenia w wywieraniu wpływu na innych w miejscu pracy. Program wskazuje też sposoby wykorzystania własnych zasobów, dzięki którym klient będzie mógł osiągnąć imponujące rezultaty.

W ciągu dwóch dni szkolenia, uczestnicy zgłębiają różne style i zachowania stosowane przez osoby, które umieją skutecznie wywierać wpływ. Dowiadują się, które style najbardziej im odpowiadają, a które są dla nich trudne. Jednocześnie uczą się udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej i pomagania innym w rozwoju.

3-dniowy program standardowy

Nasz flagowy, 3-dniowy program, zakłada krótkie omówienie Modelu Sytuacyjnego Wywierania Wpływu, wprowadzenie dotyczące rodzajów stosowanych stylów, a następnie sprawne przejście do pracy nad odpowiednimi zachowaniami i nad zastosowaniem tych zachowań w miejscu pracy bezpośrednio po udziale w programie.
Uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności poprzez wykorzystanie prawdziwych i adekwatnych dla siebie case studies, pracę w większych i mniejszych grupach, ćwiczenia, a także coaching indywidualny. Bardzo ważna dla ich rozwoju i nabycia nowych umiejętności jest także informacja zwrotna udzielana przez pozostałych uczestników szkolenia oraz wykorzystywanie analizy nagrań rzeczywistych sytuacji wywierania wpływu jako narzędzi szkoleniowych.

5-dniowy program dyrektorski

Program dyrektorski koncentruje się na wyzwaniach związanych z wywieraniem wpływu, przed którymi stają kluczowi decydenci w firmie. Został on stworzony z myślą o osobach piastujących strategiczne stanowiska w organizacjach. Uczestnicy dowiadują się jak ich zachowanie wpływa na innych wewnątrz firmy, a także na większe grupy poza nią – takie, jak dostawcy, klienci, czy ustawodawcy.

Podczas programu uczestnicy poznają Model Sytuacyjnego Wywierania Wpływu, który pomaga im zrozumieć specyfikę stylów wywierania wpływu. Dowiadują się też jakie przełożenie mogą mieć na innych biorąc pod uwagę połączenie władzy wynikającej ze stanowiska i zasobów osobistych. Uczą się, jak wykorzystać zalety takiej sytuacji, radzić sobie z jej negatywnymi konsekwencjami. Jak postępować, jeśli mają braki na którymkolwiek polu lub ich atuty nie są poważane przez innych.

Jak wybrać odpowiedni program?

Program PPI dla firm można dopasować do aktualnych potrzeb i wyzwań stojących przed organizacją i pracującymi w niej ludźmi. Jest bardzo elastyczny. Można go przeprowadzić zarówno w siedzibie firmy, jak i poza nią. Liczba uczestników może wahać się od 6 do 18, a szkolenie zazwyczaj trwa 2, 3 lub 5 dni. Wybór długości programu zależy od oczekiwanego rezultatu i konkretnych potrzeb uczestnika lub grupy.

Wszystkie programy PPI bazują na tym samym modelu zachowań, Modelu Sytuacyjnego Wywierania Wpływu i tej samej ogólnej koncepcji. Chociaż wszystkie programy kładą nacisk na doświadczenie i praktykę to im dłuższy program, tym uczestnicy mają więcej czasu na doskonalenie wykorzystania stylów wywierania wpływu i ćwiczenie realnych dla siebie, stworzonych na miarę, sytuacji.

Modułowy charakter programu pozwala na jego integrację w ramach większego planu rozwojowo-szkoleniowego.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat PPI i oferowanych programów lub skonsultować potrzeby i cele rozwojowe oraz porozmawiać o korzyściach płynących z programu dla Państwa i Państwa organizacji – bardzo prosimy o kontakt.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

DrukujDrukuj