Czym jest PPI?

Czym jest program Positive Power & Influence®?

Jest to oparty na badaniach program rozwoju kompetencji, z którego korzysta kadra zarządzającą największych organizacji na świecie. Program ten wspiera zarówno jednostki, jak i całe organizacje w osiąganiu założonych celów i pozwala znacząco poprawić wyniki biznesowe. Jednocześnie pomaga budować i utrzymywać silne relacje w firmie i poza nią.

Na świecie w ciągu roku z programu korzysta około 10 000 osób. Został przetłumaczony na 15 języków i jest prowadzony w ponad 40 krajach. W Polsce, jedyną firmą prowadzącą szkolenia PPI jest Clarity Consulting s.c.

W trakcie programu uczestnicy rozwijają umiejętności wywierania wpływu. Dowiadują się, jak w elastyczny sposób dobierać style, które nie tylko pozwolą im skutecznie realizować powierzone zadania, ale jednocześnie utrzymać dobre relacje z otoczeniem. Uczą się także oceniać różne sytuacje i dobierać najbardziej efektywny w danym przypadku sposób wywierania wpływu. Nowo nabyte umiejętności przekładają się na skuteczniejszą komunikację i wzmacniają zdolności przywódcze.

Dlaczego umiejętność wywierania wpływu jest ważna?

Dzisiaj, żeby efektywnie realizować zadania w biznesie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, musimy umieć wywierać wpływ na innych – na swoich bezpośrednich podwładnych, na współpracowników, zwierzchników, na klientów i dostawców – zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią. Najczęściej naszym celem jest przekonanie kogoś do swoich pomysłów, nakłonienie do współpracy, uzgodnienie planu działania – i do podjęcia tych działań. Nie jest to proste szczególnie, że nasze otoczenie, organizacja, w której pracujemy, podlega wpływowi różnych, zmiennych czynników. Dlatego właśnie elastyczność w doborze sposobów i stylów wywierania wpływu ma kluczowe znaczenie.

Oczywiście, są wśród nas osoby o silnie rozwiniętych umiejętnościach wywierania wpływu na innych, które realizują swoje cele zachowując jednocześnie dobre relacje w środowisku pracy. Jest to jednak bardzo trudne.

Wiele osób jest w stanie przekonać innych do swoich celów, ale niszczy przy okazji relacje ze swoim otoczeniem. Są również tacy, którzy stale unikają sytuacji, w których musieliby wywrzeć wpływ na innych. Takie zachowania negatywnie wpływają nie tylko na realizację wyznaczonych celów, ale także na rozwój kariery zawodowej.

DrukujDrukuj